top of page

Rodovna šola predstavlja nov način srečevanja ljudi v procesu pridobivanja znanja. Spoštuje dediščino prednikov, predvsem jezik in kulturo ter s tem krepi zavedanje pomena pripadnosti narodu. Prebuja njegova praznanja in jih ponovno umešča v vsakdanje življenje.


Z velikim poudarkom na čistih in iskrenih odnosih omogoči pristno srečevanje, pri katerem je hitrost misli ob prisotnosti neokrnjenega okolja velika.


Otroci se počutijo sproščeno in svobodno. Lahko postavljajo poljubna vprašanja, se prosto gibljejo, odhajajo in prihajajo. Odstranjujejo tudi take namišljene ovire, kot so starostne razlike, in se trudijo, da pojma starosti sploh ne uporabljajo.
Predavatelji raziskovalci otrokom predajajo najnovejša spoznanja iz različih področij. Otroku je dana možnost globljega in hitrejšega sprejemanja snovi, ki ga zanima...
Osrednja naloga te šole je razvoj in oblikovanje ustvarjalne sile slehernega otroka. Otroci se uče, da so oni sami ustvarjalci. Uče se uporabljati duhovne zakone življenja in se tako udejstvujejo kot ustvarjalci. Uče se, kako si s pomočjo svoje ustvarjalne moči ustvariti svet ljubezni, prijateljstva in miru.

bottom of page